Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MJM Holdings Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000722279, posługującą się numerem NIP 9512457641, REGON 369706375. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email ado@attis.pl, lub pisemnie - pod następującym adresem korespondencyjnym Administratora: Biuro Zarządu: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

 

Definicje

  • Strona – niniejsza strona internetowa wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami, działająca pod adresem: https://portal.mjmholdings.pl;

  • Użytkownik – osoba fizyczna której Dane osobowe oraz dane związane z funkcjonowaniem Plików cookies przetwarza MJM Holdings Sp. z o.o. w związku z korzystaniem ze Strony;

  • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 

Pliki Cookies

Niniejsza Strona wykorzystuje Pliki cookies w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Strony, usprawniania jej działania oraz do przełączenia wersji językowej Strony. Pliki cookies stosowane na Stronie zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Użytkownik, zaraz po wejściu na Stronę, jest poinformowany o użyciu przez Stronę plików cookies oraz ma możliwość zaakceptowania używanych plików. Na stronie zastosowane są dwa rodzaje Plików cookies, z uwagi na czas ich funkcjonowania:

  • sesyjne – tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności Strony działały poprawnie;

  • stałe – pliki ułatwiające korzystanie z często odwiedzanych stron (np. zapamiętujące wybraną rozdzielczość, układ treści). Informacje te pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania preferencji Użytkownika i wyborów podczas korzystania ze Strony. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest Strona.

 

Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia Plików cookies poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce, z tym że Użytkownik musi mieć świadomość, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Strony. W szczególności, Użytkownik może, w każdym momencie, cofnąć zgodę lub zmienić jej zakres, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem/zmianą jej zakresu.

 

W przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych, Użytkownik może samodzielne zarządzać ustawieniami prywatności, w tym Plikami cookies, w szczególności poprzez akceptację Plików cookies, zmianę ich ustawień, blokowanie ich albo usuwanie. Sposób i zakres zmian ustawień prywatności zależy od rodzaju lub wersji przeglądarki albo aplikacji, z której Użytkownik korzysta. Szczegółowe informacje dotyczące zmian ustawień prywatności, dostępne są na stronach dostawców wyżej wymienionych usług.

 

Na Stronie znajdują się linki umożliwiające przejście na strony internetowe podmiotów trzecich, w tym na strony serwisów społecznościowych, innych serwisów, dostawców treści i usług internetowych, których administratorem nie jest MJM Holdings Sp. z o.o.. Użytkownik powinien zapoznać się z politykami prywatności i politykami cookies zamieszczanymi na stronach, do których prowadzą linki.

 

Cele przetwarzana danych osobowych na stronie

  • przetwarzanie Danych osobowych przez plik cookie portal_lang_remote – MJM Holdings Sp. z o.o. przetwarza Dane osobowe Użytkownika poprzez zapamiętanie na Stronie adresu IP Użytkownika w związku wyborem przez niego wersji językowej Strony. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO (zgoda Użytkownika na działanie pliku cookie portal_lang_remote oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora);

  • przetwarzanie Danych osobowych przez plik cookieMsg – MJM Holdings Sp. z o.o. przetwarza Dane osobowe Użytkownika poprzez zapamiętanie na Stronie adresu IP Użytkownika w związku udzieleniem przez niego zgody na funkcjonowanie na Stronie Plików cookies. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO (zgoda Użytkownika na działanie pliku cookieMsg oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora).

 

Bezpieczeństwo Danych osobowych

MJM Holdings Sp. z o.o. posiada techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Dane osobowe Użytkowników przed zniszczeniem, utratą, nadużyciami, nieupoważnionym dostępem, modyfikacjami lub ujawnieniem.

 

Na Stronie zostały zainstalowane skrypty Content Security Policy (CSP). Content Security Policy (CSP) to dodatkowa warstwa bezpieczeństwa, która pomaga wykryć i złagodzić pewne typy ataków wykorzystywanych między innymi do kradzieży danych, zniszczenia strony, dystrybucji złośliwego oprogramowania.

Używamy ciasteczek. Więcej

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności